ช่วยเหลือติดต่อ MOONG-SHOP.COM
cs@moong-shop.com
+66 (0)2-300-9260 | 8.00-16.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมวดหมู่สินค้า

(EXP.03/23) Pigeon เบบี้ไวพส์ แฮนด์ & เม้าท์ ผ้าเช็ดมือและปากพีเจ้น 60 ชิ้น แถมฟรี 20 ชิ้น

(EXP.03/23) Pigeon เบบี้ไวพส์ แฮนด์ & เม้าท์ ผ้าเช็ดมือและปากพีเจ้น 60 ชิ้น แถมฟรี 20 ชิ้น

เพราะบริเวณมือของลูกน้อยต้องหยิบจับ หรือสัมผัสสิ่งของตลอดเวลา พีเจ้นจึงคิดค้นและพัฒนาผ้าเช็ดทาความสะอาดมือและปากด้วยส่วนผสม Food Grade 100% (ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยจากประเทศญีปุ่น) เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกน้อย
กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับภายใน 3-5 วัน, ต่างจังหวัด ได้รับภายใน 7 วัน

สินค้าหมด

3pg0263530103

ราคาปกติ: ฿119.00

Special Price ฿95.00

-20% You Save: ฿24

รายละเอียด

คุณสมบัติ - ส่วนผสม Food grade 100%(ภายใต้มาตรฐานด้านสุขอนามัยจากประเทศญีปุ่น) ให้คุณแม่มั่นใจแม้เช็คบริเวณปากของลูก - สะดวกสาหรับเช็ดทาความสะอาดคราบสกปรก คราบอาหารบริเวณปาก และมือ ก่อนและหลังทานอาหาร - ใช้ได้ กับ ทารกแรกเกิด, เด็ก และผู้ใหญ่ - ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคือง วิธีใช้ - ใช้เพื่อเช็ดทำควำมสะอำดผิวบนใบหน้ำ ปาก มือ แขน และส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยทำรกและผู้ใหญ่ - ดึงแถบกำวด้ำนบนของห่อออกเมื่อต้องกำรใช้ และปิดแผ่นกำวทุกครั้งหลังกำรใช้

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

เฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเขียนรีวิวได้ กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน