มารู้จักสไตล์การเรียนรู้ของลูก‬ (Children Learning Styles)

เด็กแต่ละคนก็มี style การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เหมือนกับเราผู้ใหญ่ ซึ่งบางครั้งเมื่อลูกมี style การเรียนรู้ต่างจากเรา ทำให้เราคิดว่าเขามีปัญหา หรืออาจทำให้เกิดการขัดแย้งกันได้ เราสามารถแบ่ง style การเรียนรู้ของเด็กเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. พวกชอบวิเคราะห์ 
เด็กกลุ่มนี้มักเป็นเด็กที่มีสมองซีกซ้ายเด่นกว่าซีกขวา เวลาทำงานมักชอบทำในที่เงียบๆ มีแสงสว่างมากๆ ชอบนั่งเป็นหลักเป็นฐาน เป็นที่เป็นทาง ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน ต้องทำงานเสร็จอย่างหนึ่งก่อนจึงค่อยไปทำงานใหม่ เด็กกลุ่มนี้มักกินน้ำกินขนมหลังจากที่งานเสร็จ
 
2. พวกชอบภาพรวม
เป็นเด็กที่สมองซีกขวาเด่นกว่าซีกซ้าย เด็กพวกนี้ชอบทำงานไปฟังเพลงไป อาจชอบที่แสงสว่างน้อยกว่า ไม่ทำงานเป็นหลักแหล่ง บางทีก็ไปนอนทำบนพื้น หรือบนโซฟาบ้าง และมักทำงานอย่างหนึ่งยังไม่เสร็จก็กระโดดไปทำอย่างอื่น หรือมีเสียงอะไรหน่อยก็ต้องวิ่งไปดู ถูกดึงสมาธิได้ง่าย ทำงานไปได้สักพักก็ลุกไปกินน้ำ หรือเข้าห้องน้ำ
 
เด็กกลุ่มนี้อาจต้องสอนเรื่องการบริหารเวลาบ้าง และอาจเหมาะกับอาชีพที่ไม่ต้องถูกเร่งรัดในเรื่องเวลามากนักค่ะ
 
ลองสังเกตดูนะคะว่าเรา และลูกๆ เป็นแบบไหน บางทีอาจทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นนะคะ‬
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : You are Awesome Kids
Posted in News By

Chakapong Somtagoon