ช่วยเหลือติดต่อ MOONG-SHOP.COM
cs@moong-shop.com
+66 (0)2-300-9260 | 8.00-16.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมวดหมู่สินค้า

เกี่ยวกับเรา

มุ่งไปข้างหน้า พัฒนาสู่ความสำเร็จ

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด โดยจะบริหารแบรนด์หรือตราสินค้าที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จัก และรักษาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้คงความนิยมในแบรนด์อย่างต่อเนื่องผ่าน กิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่าย โดยมีเครือข่ายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งร้านค้าสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด ร้านค้าแบบดั้งเดิม และผ่านรถขายเงินสด รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ อาทิ ธุรกิจขายตรง และ E-commerce เป็นต้น

บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท
2.กลุ่มธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย